Navigace

Obsah

1) Uzavřená VPS mezi obcí Výrovice a městem Znojmem - přestupky

Veřejnoprávní smlouva - přestupky 

Výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků řeší správní orgány městského úřadu Znojmo (přestupková komise).

 

2) Veřejnoprávní smlouva č. 4/2019 uzavřená mezi Městem Znojmem a Obcí Výrovice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. Smlouva je platná do 31. 12.2022.

Smlouva řeší výkon přenesené působnosti dle ust. § 12 zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu.

V případě podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Obecnímu úřadu Výrovice bude tato žádost přeposlána Městskému úřadu Znojmo a správní orgány města budou tuto přenesenou působnost vykonávat.