Navigace

Obsah

1. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:

Postup 

Postup - podrobně

Formulář - žádost

2. Žádost o pronájem kulturního sálu

3. Žádost o pronájem podkroví hasičské zbrojnice

4. Ohlášení pálení klestí

palení klestí

5.Ohlášení poplatkové povinnosti:

Ohlášení poplatkové povinnosti - poplatek z pobytu

Ohlášení - poplatek odpady - trvalý pobyt

Ohlášení - poplatek odpady - chalupáři

Ohlášení - poplatek pes

6.Žádost o udělení výjimky z vyhlášky č.1/2018 pro rybolov

Formulář žádosti

K formuláři žádosti doplňte zakreslení místa rybolovu v mapce .

Formulář žádosti rádně a úplně vyplňte a se zakresleným místem rybolovu v mapce zašlete na adresu Obecního úřadu (Výrovice 63, 671 34) nebo přineste osobně na podatelnu Obecního úřadu v úřední hodiny (čtvrtek 12,30-16,30). Dále je možné žádost s mapkou zaslat na mail: vyrovice@vyrovice.cz

Jelikož udělení výjimky podléhá správnímu řízení, je lhůta vydání správního rozhodnutí povolení výjimky až 30 dnů. Proto všem žadatelům doporučujeme, aby nenechávali podání žádost na poslední chvíli, neboť nemůžeme zaručit vydání rozhodnutí ihned při doručení žádosti. Doporučujeme lhůtu 14 dní před zamýšleným rybolovem.

7. Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu (o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení) k místní komunikaci.

Žádost

8. Žádost o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za rok 2021

Žádost o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za rok 2021 (12.26 kB)