Menu
Obec Výrovice
Obec Výrovice

Jihomoravský kraj

 

Projekty, které spolufinancovaljmk

 

2021

- Podpora prodejny smíšeného zboží

- Následná péče o zeleň

- Přehrážky s retencí I. etapa

- Oprava místní komunikace Za Bránou

- Obnova odpočívadla pro cyklisty

- Oprava DA Ford

- Podpora ovčáckých slavností

2020

-   Podpora prodejny smíšeného zboží

-   Následná péče o zeleň

-   Projektovíá dokumentace přehrážek s retencí

2019

-   Podpora prodejny smíšeného zboží

-   Doplnění výstroje a výzbroje

-   Regenerace veřejných prostranství v obci

-   Odborný řez a dosadba stromů v obci

-   akci Ovčácké slavnosti, projekt pořízení krojů pro obecní slavnosti

2018

-   Podpora prodejny smíšeného zboží

-   Oprava chodníků v obci

-   Knihovna pro děti a mládež

-   Doplnění výstroje a výzbroje

2017

-   Doplnění techniky pro údržbu obce

-   Výstroj a výzbroj zásahové jednotky

2016

-  Bezpečné komunikace

-  Hardwarové a softwarové vybavení knihovny

-  Výstroj výzbroj

2015

-  Oprava čekárny

.   Výstroj výzbroj

2013

-  Vodovod v obci Výrovice

-  Víceúčelová budova

-   Výzbroj a výstroj

2011

-  Rekonstrukce dětského hřiště

-  Výzbroj a výstroj

-  Zásahové vozidlo

2010

-  Rekonstrukce sociálniho zařízení a prodejny potravin v kempu