Menu
Obec Výrovice
Obec Výrovice

Místní poplatky

Informační povinnost správce daně (Obecní úřad Výrovice)

Dle obecně závazné vyhlášky obce Výrovice činí poplatek za odpady 800,- Kč/rok/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 800,- Kč/rok za rekreační objekt.

Poplatek z pobytu je stanoven na 15,- Kč/každý započatý den s výjimkou dne jeho počátku. 

Poplatek za psa je stanoven na 80,- Kč/rok za prvního psa a 100,- Kč/rok za 2. a každého dalšího psa.

Zastupitelstvo obce Výrovice schvalilo na zasedání  dne 16.12.2022 usnesením č. 2/2022/15  poskytnutí daru občanům za odpadové hospodářství ve výši 800,- Kč na osobu. Jedná se o dar poskytnutý občanům obce s trvalým pobytem k datu 1. 9. 2022 a dětem narozeným matkách s trvalým pobytem k 1. 9. 2022. Dar bude poskytován do 30. 6. 2023 uvedeným občanům obce, pokud mají uhrazeny veškeré závazky vůči obci. Poskytnutí daru je podmíněno osobním převzetím finančního daru do 30. 6. 2023.

Všechny platné vyhlášky obce lze najít zde: http://obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty-obce/

Žádost o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za rok 2023 (12.47 kB)včetně požadovaných příloh je možné podat osobně na OÚ Výrovice během úředních hodin nebo poštou na adresu Výrovice 63, 671 34 od 1.6. do 31.8. 2023.

Žádost o vyčíslení daně z nemovitosti na rok 2023 - FÚ (17.2 kB) ke stažení pro nové žadatele nebo při změně výše daně z nemovitosti.

a) Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

Čtvrtek 12:30 – 16:30

b) Elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout,

adresa podatelny: info@vyrovice.cz, technické nosiče – flash disk.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .jpeg, .htm, .html, .xhtml.

c) Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem: datová schránka cqxbjkq, mailová adresa vyrovice@vyrovice.cz ,

d) Čísla účtů, na které přijímá Obecní úřad platby - bankovní účet obce 23426741/0100,

způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží:

  • platby poplatků za odpady – VS platby = 1340xxx (xxx značí číslo popisné domu, kde mají trvalý pobyt poplatníci, nebo číslo popisné nemovitosti, která je užívána pro rekreaci)
  • platby poplatky za psy – VS platby = 1341xxx (xxx značí číslo popisné domu, kde má poplatník - tedy majitel psa -  přihlášený trvalý pobyt)
  • platby poplatků z pobytu – VS platby = IČO ubytovatele nebo rodné číslo ubytovatele.

e) Obecní úřad přijímá platby místních poplatků v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Výrovice, Výrovice 63, 671 34  Horní Dunajovice. Místní poplatky obecnímu úřadu nelze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk ani soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.

f)  Správa místních poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznými vyhláškami obce upravující místní poplatky.  

Obecní úřad

Obec podporuje

jmk

mmr

irop

MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

mas