Menu
Obec Výrovice
Obec Výrovice

Místní poplatky

Informační povinnost správce daně (Obecní úřad Výrovice)

Dle obecně závazné vyhlášky obce Výrovice činí poplatek za odpadové hospodářství 800,- Kč/rok/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 800,- Kč/rok za rekreační objekt.

termíny svozů odpadu ve Výrovicích v roce 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 429.04 kB

termíny svozů odpadu kemp+obec -červenec+srpen Typ: PDF dokument, Velikost: 426.75 kB

Poplatek z pobytu je stanoven na 20,- Kč/každý započatý den s výjimkou dne jeho počátku. 

Poplatek za psa je stanoven na 80,- Kč/rok za prvního psa a 100,- Kč/rok za 2. a každého dalšího psa.

Zastupitelstvo obce Výrovice schvalilo na zasedání  dne 22.12.2023 usnesením č. 7/2023/9  poskytnutí daru občanům za odpadové hospodářství ve výši 400,- Kč/osobu. Jedná se o dar poskytnutý občanům obce s trvalým pobytem k datu 11. 6. 2023 a dětem narozeným matkách s trvalým pobytem k 11. 6. 2023. Dar bude poskytován do 30. 6. 2024 uvedeným občanům obce, pokud mají uhrazeny veškeré závazky vůči obci. Poskytnutí daru je podmíněno osobním převzetím finančního daru do 30. 6. 2024.

Všechny platné vyhlášky obce lze najít zde: http://obecni-urad/vyhlasky-a-dokumenty-obce/

V roce 2024 bude možné požádat o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za stejných podmínek jako v minulých letech. Formuláře pro podání žádosti o tento dar budou aktualizovány po upřesnění změn v poplatkové povinnosti. Žádosti budou přijímány od 1.6.2024 do 31.8.2024.

Žádost o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za rok 2024 Typ: XLSX dokument, Velikost: 12.52 kB včetně požadovaných příloh je možné podat osobně na OÚ Výrovice během úředních hodin nebo poštou na adresu Výrovice 63, 671 34, příp. emailem na adresu vyrovice@vyrovice.cz od 1.6. do 31.8. 2024.

Žádost o vyčíslení daně z nemovitosti na rok 2024 - FÚ Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.34 kB ke stažení pro nové žadatele nebo při změně výše daně z nemovitosti.

a) Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

Pondělí 8:00 - 12:00

Středa   8:00 - 12:00      13:00 - 16:30

Čtvrtek  13:00 – 16:30

b) Elektronickou adresu své podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout,

adresa podatelny: info@vyrovice.cz, technické nosiče – flash disk.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .html, .xhtml.

c) Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem: datová schránka cqxbjkq, mailová adresa vyrovice@vyrovice.cz ,

d) Čísla účtů, na které přijímá Obecní úřad platby - bankovní účet obce 23426741/0100,

způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží:

  • platby poplatků za odpady – VS platby = 1345xxx (xxx značí číslo popisné domu, kde mají trvalý pobyt poplatníci, nebo číslo popisné nemovitosti, která je užívána pro rekreaci)
  • platby poplatky za psy – VS platby = 1341xxx (xxx značí číslo popisné domu, kde má poplatník - tedy majitel psa -  přihlášený trvalý pobyt)
  • platby poplatků z pobytu – VS platby = IČO ubytovatele nebo rodné číslo ubytovatele.

e) Obecní úřad přijímá platby místních poplatků v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Výrovice, Výrovice 63, 671 34  Horní Dunajovice. Místní poplatky obecnímu úřadu nelze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk ani soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet. Pro platby na obecním úřadě je také možné využít platbu kartou přes platební terminál.

f)  Správa místních poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 252/2023 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznými vyhláškami obce upravující místní poplatky.  

Obecní úřad

Obec podporuje

jmk

mmr

irop

MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

mas