Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška (dále jen "OZV")  upravující volný pohyb psů Vyhláška č. 2/2010

OZV o zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních akcí Vyhláška 1/2015 

OZV o zajištění ochrany životního prostředí v k.ú. Výrovice Vyhláška č. 1/2018

OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV o nočním klidu. OZV č. 3/2018

OZV o místních poplatcích OZV č. 1-2019, místní poplatek ze psů a OZV 2-2021 o místním poplatku z pobytu (1.42 MB)

OZV o obecním systému odpadového hospodářství OZV 1-2021 (1.59 MB)

Vyhláška č. 1/2019 Nařízení obce Výrovice 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

OZV č.1/2020 - systém kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce OZV 1-2020 - Komunitní kompostování

OZV č.3/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Žádost o dar poplatníkovi daně z nemovitosti za rok 2021 

 

Plán rozvoje sportu

Pasport místních komunikací

Pasport dopravního značení 

 

Návrh revitalizace návsi ve Výrovicích 

Výrovice náves stav

Průvodní zpráva Výrovice náves studie

Situace širších vztahů

Katastrální situační výkres.

Katastrální situační výkres - VARIANTA B

Celková situace

celková situace_varianta2

Celkové situační řešení

Celkové situační řešení

Situace dopravního řešení-čast a

Situace dopravního řešení-čast b

Situace dopravního řešení-varianta B

legenda_invent

vyrovice_naves_inv_kere

vyrovice_naves_inv_stromy