Navigace

Obsah

Současnost obce

Obec je díky svému čistému a klidnému prostředí s absencí průmyslové výroby ideálním místem pro bydlení a odpočinek. Blízkost Výrovické přehrady pak přispívá k rozvoji turistického ruchu. Obec je tak významnou rekreační oblasti regionu.

Obec v roce 1998 byla zcela plynofikována v roce 2006 došlo k rekonstrukci elektrické sítě, rozhlasu a veřejného osvětlení. V roce 2013 byl zrekonstruován kulturní dům, hostinec a obchod do nových prostor se přestěhoval obecní úřad. Od roku 2014 je spuštěn vodovod a kanalizace. V současné době se připravují projekty na úpravu veřejných prostranství.

Velký důraz je kladen na vyžití dětí a mládeže. Ke zvýšení atraktivity pro bydlení mladých rodin bylo v obci v roce 2010 vybudováno víceúčelové hřiště a v roce 2011 zrekonstruováno hřiště dětské.


Místní SDH ke své činnosti využívá nový hasičský areál a opravenou hasičskou zbrojnici.

Obec se také stará o životní prostředí. Výsledkem tohoto snažení jsou nové výsadby na plochách v obci. Část území pod názvem Výrovické kopce je také zařazena do systému NATURY 2000 a od roku 2013 je přírodní památkou. V této lokalitě se nachází spoustu chráněných rostlin a živočichů. V současné době se pro zachování a zlepšení podmínek v této lokalitě navracíme k původní pastvě a kosení luk. V neposlední řadě se obec snaží o udržení čistoty břehových porostů v okolí řeky Jevišovky.

Tradice a zvyky 

V obci se dodržují či vznikají nové tradice a zvyky. První v roce přichází masopust s tradiční obchůzkou masek a dětským karnevalem. Před velikonoci na smrtnou neděli je děvčaty vynášena smrtka. Velikonoční svátky zahajují chlapci hrkáním a o Velikonočním pondělí nechybí tradiční obchůzka chlapců s pletenou proutěnou pomlázkou (žílou). 30. dubna probíhá pálení čarodějnic v noci pak chlapci svým dívkám dávají májku do komína. Tradičně se v obci koná dětský den. Druhou neděli v říjnu je v obci posvícení se zaváděním pod májí. Novou tradici je lampionový průvod dýňovou stezkou koncem října a vánoční setkání u kapličky 23.12. s programem místních dětí.

Velkou tradicí v obci je košíkářská výroba bohužel z rozmachem umělých hmot toto řemeslo pomalu končí. Dnes se mu věnuje poslední košíkář.

Občanská vybavenost

 • kanalizace          - ano
 • vodovod              - ano
 • plyn                    - ano
 • škola                  - ne (Únanov 5 km, Znojmo 12 km)
 • školka                - ne (Únanov)
 • lékař                   - ne (Horní Dunajovice 5 km, Višňové 11 km)
 • policie                 - Prosiměřice
 • stavební úřad        - Prosiměřice
 • matrika                - Mikulovice 10 km
 • farnost                 - Mikulovice
 • knihovna              - ano pondělí 16:00-17:00
 • obchod                - ano
 • hostinec              - ano
 • kulturní dům         - ano

 

Dopravní dostupnost
 

Služby v obci

 • Obchod Martin Illek, Horní Kounice 70
 • Pohostinství Krčma u Výra
 • Kemp Výr www.campvyr.cz
 • Malířství, zednictví Jiří Kuřitka, Výrovice 31
 • Střechy Kuřitka, Výrovice 4
 • Střechy Petr s.r.o., Stavby Petr s.r.o., RD Výrovice s.r.o., Výrovice 13
 • Salon Ziky s.r.o., Výrovice 13
 • Zámečnictví Zdenek Vlček, Výrovice 18
 • Projekční kancelář Hana Jelínková, Výrovice 39
 • Elektrikář Radek Gregor, Výrovice 16
 • Pokrývačství a klempířství Roman Stehlík, Výrovice 102