Navigace

Obsah

Oznamujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017 a poplatek ze psů. Poplatek ze psa činí 80,- kč za jednoho psa jednoho majitele, druhý pes jednoho majitele 100,- Kč. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 480,- Kč na osobu nebo 480,- Kč za rekreační objekt. Poplatek můžete zaplatit na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce.

 

 

Občané nebo chalupáři, kteří chtějí zaplatit poplatek bezhotovostně mohou poukázat částku na účet obce č. 23426741/0100 vedený u Komerční banky. Jako variabilní symbol se uvede:

 

  • u poplatku za svoz odpadu číslo 1340xx, kde xx je číslo domu, tj. adresa trvalého pobytu osob, za které se poplatek platí  nebo adresa chalupy,
  • u poplatku za psa číslo 1341xx, kde xx je číslo domu, ve kterém je hlášena osoba k trvalému pobytu, která vlastní psa.