Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška (dále jen "OZV")  upravující volný pohyb psů Vyhláška č. 2/2010

OZV stanovující koeficient daně z nemovitosti u staveb Vyhláška č. 1/2012 

OZV o zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních akcí Vyhláška 1/2015 

OZV o zajištění ochrany životního prostředí v k.ú. Výrovice Vyhláška č. 1/2018

OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV o nočním klidu. OZV č. 3/2018

OZV o místních poplatcích OZV č. 1-2019, místní poplatek ze psů a OZV č. 2-2019, místní poplatek z pobytu

ZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 3/2019

Vyhláška č. 1/2019 Nařízení obce Výrovice 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

OZV č.1/2020 - systém kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce OZV 1-2020 - Komunitní kompostování

OZV č.3/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti