Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška (dále jen "OZV")  upravující volný pohyb psů Vyhláška č. 2/2010

OZV stanovující koeficient daně z nemovitosti u staveb Vyhláška č. 1/2012 

OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhláška č. 1/2014 

OZV o zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních akcí Vyhláška 1/2015 

OZV o místních poplatcích Vyhláška 3/2017

OZV o zajištění ochrany životního prostředí v k.ú. Výrovice Vyhláška č. 1/2018

OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje OZV o nočním klidu. OZV č. 3/2018

OZV č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška